Полюс притяжения

11 Вересня 2022

Photo: Dmitriy Lysenko
Models: Dariya Tsaruk, Catherine Svidnitskaya
Make-up: Yevgeniya Gavruseva
Hair: Svetlana Grinenko
Белье: Дом модного белья «AJOUR»
Studio: Colors Studio
Photo retoucher: Kristina Klizhevskaya